• GELECEĞİNİZİ
    BELİRLERKEN
    BİZ YANINIZDAYIZ.
    5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
    Sınıflar ve Mezun sınıflar için.
    geleceğinizi birlikte inşa edelim.

Biz Kimiz?

Etkin Eğitim kurumu olarak, seçkin ve ilkeli eğitim anlayışımızla binlerce öğrencilerimizi hedeflerine ulaştırdık. Değişen eğitim sistemini takip ederek kendisini, eğitim kadrosunu ve yayınlarını güncelleyen, öğrencilerini ve velilerini bilgilendiren kurumumuz Antalya'nın tam merkezinde öğrencilerine hizmet vermektedir. Bizler için başarmak, doğru yerde başlamakla mümkündür.

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Etkin Eğitim Kurumu olarak, öğrencilerimizin eksiklerini belirleyip sonuç odaklı yaklaşımı esas alan Takip Sistemimiz ile eksik konuları giderme amacı gütmekteyiz. Bu yaklaşımla öğrencimiz istediği zamanda, istediği dersten, ihtiyaç duyduğu konulardan özel ders programı alarak zamandan büyük tasarruf etmektedir. Kursa başlayacak tüm öğrencilerimize seviye belirleme sınavı uygulanarak 14-16 kişilik sınıflar oluşturulmaktadır. Tarama ve deneme sınavı sonuçları doğrultusunda öğrencilerimizin sınav analizi yapılarak gerekli programlar hazırlanır.

EĞİTİMİMİZ

Birebir Dersler

Birebir dersler ile öğrencilerimizin tüm konu açıklarını kapatıyoruz.

Grup Dersleri

14-16 Kişilik sınıflarımızla ile uzman kadromuz ile öğrencilerimizi başarıya taşıyoruz.

Rehberlik

Öğrencilerimizin eğitim sürecini detaylı takip eden, profesyonel rehberlik ekibi ayrıcalıklarımızdandır.

Denemeler

Öğrencilerimizin başarılarını ölçmek, eksiklerinin tespitini yapmak, sağlamak amacıyla akademik takvimde belirlenen günlerde denemeler, haftalık taramalar ve ders içi taramalar yapmaktayız.

Yayın Desteği

Öğrencilerimize en güncel, kaliteli, sınav sorularına en uygun yayınlarımızla destek oluyoruz.

Bizler için başarmak, doğru yerde başlamakla mümkündür.

Misyonumuz;

Kurumumuz; Anayasada da ifade edildiği gibi Atatürk milliyetçiliğine bağlı, ulusal ve evrensel değerleri önemseyen, insan haklarına saygılı, laik, özgür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, dünyaya geniş bir pencereden bakabilen, sorumluluk duygusu yüksek, yaptığı işi seven, başarılı, yapıcı ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Vizyonumuz;

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefe, Türk Milli Eğitim Sisteminin genel ve özel amaçları doğrultusunda ilerleyen, çağı yakalayan, kaliteli, güvenilir, tercih edilebilir, çeşitlenen eğitim taleplerini karşılayabilen lider eğitim kurumu olmaktır.

İMKANLAR

FİZİKİ ŞARTLARIMIZ

Etkin Özel Öğretim Kursu 14-16 kişilik sınıflar ve özel ders çalışma ile öğrencilerimize rahat, geniş ve aydınlık bir ortamda çalışabilme ve özel ders imkanı sunmaktayız. Öğrencilerimize teneffüste kantin hizmetlerinden yararlanabilmesi için ferah ve hijyenik bir ortam olan teras katımızla hizmet vermekteyiz.

KAYNAKLARIMIZ

Etkin Eğitim Kurumlarında öğrencilerimiz, konu anlatım föyü, soru bankası, tarama sınavı ve Türkiye Geneli Deneme Sınavı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Tek tip değil etkili ve farklı yayınlarla öğrencilerimizin eksik kalan konularının analizi yapılarak eksiklerini kapatmak hedefimizdir.

İLETİŞİM

ETKİN ÖZEL ÖĞRETİM KURSU:

Sinan Mah. 1251 Sok. No:24-A
Muratpaşa / ANTALYA
T : 0 242 248 45 45

ÖN KAYIT

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ


VELİ BİLGİLERİ


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

Özel Etkin Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan Özel Etkin Kamu Personeli Seçme Sınavı Hazırlık Kursu ve Özel Etkin Özel Öğretim Kursu olarak (“Eğitim Kurumu” olarak anılacaktır.) tüm veli, öğrenci, öğretmen ile her ne şekil adı altında olursa olsun Eğitim Kurumu ile ilişkili tüm kurum, kuruluş ve 3. kişilerin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır.) ile Anayasada çerçevesi çizilen ve uyulması gereken kriterlere uygun olarak işler ve muhafaza edilmesini sağlar. Buna ilişkin olarak KVKK çerçevesinde, Eğitim Kurumu tarafından farklı kanallar ve hukuki nedenlerle temin edilen kişisel veriler, Eğitim Kurumu nezdinde kaydedilmekte ve güvenli şekilde saklanmaktadır. Kaydedilerek saklanan bu verilerin kanunların emrettiği, ilgili yasal mevzuatın izin verdiği ve/veya veri sahibin açık rızasının bulunduğu durumlarda 3. kişiler ile paylaşılabilmekte ve/veya devredilebilmektedir. Eğitim Kurumu nezdinde kayıt altında bulunan ve saklanan verilerin güvenliği ile yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi, yine Eğitim Kurumu tarafından her türlü idari ve teknik tedbirler alınmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

2. İŞLENEREK SAKLANACAK VERİLER

Eğitim Kurumu ile çocuklarının eğitim-öğretimi için sözleşme akdeden velilerin ; uyruk, din, öz/üvey olduklarına dair bilgiler, telefon numarası, adres bilgileri, e-posta, medeni durum, meslek, iş yeri bilgileri, nüfus bilgileri, velayet kararlarına ilişkin bilgiler, öğrencinin kardeş/kardeşlerine dair bilgiler, Eğitim Kurumu tarafından verilecek burs ve her türlü mali yardım konularında kullanılmak üzere velinin sahip olduğu gayrimenkul ve kira bilgi ve belgeleri, kira rayiç bilgileri, maaş ve aylık gelir bilgileri, sahip olunan mal varlığına dair bilgiler ile Eğitim Kurumu tarafından sunulacak hizmetlerin kalitesi ve sürekliliğini sağlayacak, gerekli diğer bilgileri ; kayıt yaptırılan Eğitim Kurumu öğrencisi ile ilgili ise veli tarafından paylaşılacak öğrenci not durumu, transkript, dikkat edilmesi gereken psikolojik rahatsızlıklar ve olası acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek, genel sağlık bilgileri, aile fertlerinin hastalık ve genetik rahatsızlık bilgileri, aşı bilgileri, kan grubu, alerji ile tedavi anında gerek duyulması muhtemel her türlü sağlık bilgisi toplanmaktadır. Toplanan tüm sağlık verileri kanunların emrettiği hususlar saklı kalmak kaydıyla yetkili sağlık personeli ile acil durumlarda yetkili makamlar ve ilgili sağlık birimleri ile paylaşılacaktır.

3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEPLERİ VE AMACI

Eğitim Kurumu tarafından toplanan veli ve öğrenciye ilişkin kişisel veriler KVKK‘da belirtildiği üzere, 3.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
3.2. Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
3.3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
3.4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
3.5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, ilkelerine uygun olarak,
3.5.1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
3.5.2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
3.5.3. Eğitim Kurumu’nun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
3.5.4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
3.5.5. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması, şartlarıyla; Öğrencilerin güvenlik, sağlık ve huzurlarının korunması, öğrencilerin karşılaştığı/karşılaşacağı, Eğitim kurumu ile ilgili/ilgisiz problemlerinin çözülmesi, Eğitim Kurumu’nun her türlü ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, akdedilmiş veya akdedilecek sözleşme ile verilecek hizmetlerin kalite ve sürekliliğinin sağlanması, Eğitim Kurumu nezdinde gelişen olaylar ile ilgili bilgi iletilmesi, Eğitim Kurumu’nun verdiği hizmetlerin geliştirilmesi, düzenlenmesi, planlanması, değiştirilmesi, veli ve öğrenci memnuniyetinin sağlanması, Eğitim Kurumu’nun yenilik, ürün ve hizmetlerinden faydalanılması, amacıyla yasal mevzuatlara uygun otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenip, tutulmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Eğitim Kurumu, kişisel verileri, akdedilen kayıt sözleşmesi sırasında ve/veya sonrasında, yazılı ve/veya sözlü, elektronik ortamlarda ve diğer her türlü yasal yollarla ilgili birim ve/veya işletmeleri vasıtasıyla toplamaktadır.

5. İŞLENEN VERİLERİN AKTARILMASI VE PAYLAŞILMASI

Eğitim Kurumu tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, yasal mevzuatlar kapsamında, ve Eğitim kurumunun yükümlülükleri gereği, Milli Eğitim Bakanlığı, SGK, Bakanlıklar, Yargı Mercileri ile diğer tüm yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, gerekli hallerde, hastane, poliklinik vb. sağlık kuruluşları, doktor, hemşire vb. sağlık personeli ile Eğitim Kurumu’nun ticari faaliyetleri kapsamında, öğrencinin sağlık bilgileri (Özel Veriler) hariç olmak üzere (Yasal zorunluluklar saklı kalmak kaydı ile) hukuk büroları, mali müşavirlikler, danışmanlar, denetçiler, tedarikçiler, çözüm ortağı veya Eğitim Kurumu’nun hissedarı olduğu veya Eğitim Kurumu’na hissedar olan şirket ve şahıslar, ile yalnızca açık rıza bulunması halinde 3. kişilere aktarılabilecektir. Kişisel veriler, Eğitim Kurumu ile akdedilen veya akdedilecek sözleşme kapsamında verilecek hizmetler ile ilgilisi olan taraflarla ilgili olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

Eğitim Kurumu kişisel verileri,
6.1.1. Aktarılacak yabancı ülke mevzuatında kişisel verilerin güvenliği konusunda yeterli korumanın bulunması,
6.1.2. Yeterli bir korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli koruma sağlanacağı ve aktarılan verilerin yalnızca amacına uygun şekilde kullanılabileceğine ilişkin yazılı taahhütlerinin bulunması ve kurulun izninin varlığı, şartlarıyla,
6.2.1. Eğitim Kurumu öğrencilerinin yurtdışı eğitim kurumlarına kabulü,
6.2.2. Öğrencinin yurt dışında kaliteli bir eğitim alması,
6.2.3. Eğitim Kurumu öğrencisinin yurt dışı seyahatleri ve burada gerçekleştireceği faaliyetler kapsamında,
6.2.4. Eğitim Kurumunun yurt dışı akredite kurumlarla çözüm ortaklığı sebebiyle verilecek her türlü diploma, lisans, katılım belgesi, seminer, kurs vb. etkinlikler doğrultusunda, bu amaçlara uygun olarak aktarılabilecektir.

7. VERİ İŞLEME SÜRESİ

Veli ve öğrencilere ilişkin kişisel veriler, yasal mevzuatta gösterilen süreler doğrultusunda veya verilerin tutulma amaçlarının ortadan kalkması anına kadar işlenebilecektir. Hukuken gereken durumlar ile meşru sebeplerin bulunmaması halinde, Eğitim Kurumu nezdinde oluşturulan yok etme ve anonim hale getirme prosedürleri çerçevesinde, işlediği ve sakladığı verileri re’sen silecek ve anonim hale getirecektir. Bu haller dışında veri sahiplerinin, Eğitim Kurumu tarafından işlenen ve saklanan verilerinin silinmesi, yok edilmesi ve/veya anonim hale getirilmesini talep hakları yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde saklıdır.

8. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Eğitim Kurumu tarafından işlenen ve saklanan kişisel verilere ilişkin olarak veri sahipleri,
8.1. Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme
8.2. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
8.3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
8.4. Yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
8.5. Kişisel verilerin eksik veya hatalı işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve verilerin aktarıldığı üçüncü şahıslara bu düzenlemelerin bildirilmesini isteme,
8.6. Yürürlükteki Yasal Mevzuat kapsamında işlenen ve saklanan kişisel verilerin, işlenme ve saklama nedenlerinin ortadan kalkması nedeniyle, silinmesini veya yok edilmesini isteme ile paylaşılan üçüncü kişilere bu talebin bildirilmesini isteme,
8.7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8.8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

9. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Eğitim Kurumu, kişisel verilerin,
9.1. Hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme,
9.2. Hukuka aykırı olarak erişilebilmesini önleme,
9.3. Muhafazasını sağlamaya yönelik olarak, verilere erişim izni olan yetkili personellerin bilgilendirilmesi ve gizlilik sözleşmeleri ile güvence altına alınması, elektronik ortamda bulunan veriler ile ilgili gerekli teknik şifreleme ve muhafaza işlemleri, fiziki olarak erişimin elektronik kart sahibi ve yetkilendirilmiş personel aracılığı ile yapılabilmesi gibi teknik ve idari tedbirleri almıştır.

10. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN EĞİTİM KURUMUNA BAŞVURULARI

Eğitim Kurumu, yürürlükteki yasal mevzuat kapsamında mevcut hakların kullanılması noktasında, veri sahiplerinin veya ibraz edilecek geçerli ve noterlikçe düzenlenmiş vekaletnameye sahip yasal temsilcilerinin taleplerini, kimliklerinin tespiti sağlanmak kaydı ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, yetkili resmi kurumlarca düzenlenmiş kimlik belgesi yerine geçer evrak) Eğitim Kurumu’na hitaben yazılacak dilekçe ile işleme alır. Eğitim Kurumu yine yürürlükteki yasal mevzuattaki hükümler çerçevesinde gerekli bilgilendirme ve talep edilen işlemin gerçekleştirilmesini sağlar.